ข่าวสารกิจกรรม

ตัวแทนพลังไทย รับโอวาทจาก นายกฯ ก่อนไปปฎิบัติหน้าที่ในงาน Astana Expo 2017 สาธารณรัฐคาซัคสถาน

(15 พฤษภาคม 2560) พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะตัวแทนพลังไทย ในโครงการ“ไทยแลนด์ พาวิลเลียนแอมบาสเดอร์”(Thailand Pavilion Ambassador) จำนวน 10 คน เข้ารับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ก่อนเดินทาง ไปปฎิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศ ผ่านบทบาทของเจ้าหน้าที่ส่วนนิทรรศการประจำอาคารศาลาไทยในงาน Astana Expo 2017 (อัสตานาเอ็กซ์โป 2017) ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน -10 กันยายน 2560 (รวม 3 เดือน) ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน เพื่อแสดงศักยภาพด้านพลังงานชีวภาพของประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้

โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายให้ทางกระทรวงพลังงานได้สร้างสรรค์อาคารศาลาไทย (Thailand Pavilion) เพื่อโชว์ศักยภาพประเทศไทยบนเวทีโลกภายใต้แนวคิด “การพัฒนาด้านพลังงานชีวภาพเพื่อมนุษยชาติ (Bioenergy for All)” โดยนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งพลังงานไทย และเป็นต้นแบบ ในเรื่องปรัชญา “ความพอเพียง” มาใช้เป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรในประเทศที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า โดยมุ่งหวังให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ภายใต้รูปแบบ “EDUTAINMENT” หรือ การเรียนรู้ ควบคู่ความสนุก ผ่าน 3 ห้องนิทรรศการหลักในอาคารศาลาไทย

“การไปปฎิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อถือของประเทศ แก่สายตาชาวโลก พร้อมทั้งแสดงศักยภาพความพร้อมด้านพลังงานของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ และยังถือเป็นเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับการฝึกฝน ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งคณะตัวแทนพลังไทยทุกคนถือเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทย ในถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพและ สายพระเนตรที่กว้างไกลของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ชาวโลกได้รับรู้ และหวังว่าทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้ อย่างสุดความสามารถและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด”

สำหรับโครงการ“Thailand Pavilion Ambassador” ทางกระทรวงพลังงานได้เฟ้นหา นิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางภาษา บุคคลิกภาพ และความรู้ด้านพลังงานกว่า 300 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ คัดเลือกเหลือจำนวน 10 คน เพื่อเป็นตัวแทนของคนไทยที่จะออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิต และนวัตกรรมพลังงานของประเทศไทย และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญอีกด้วย