ข่าวสารกิจกรรม

Event : Business Matching

Date : 09:30 am. – 14:00 pm. 27 มิถุนายน 2560

Venue : 3rd Floor, Plot.408 Thailand Pavilion, Expo 2017 Astana

กิจกรรม Business Matching ของกระทรวงพาณิชย์ เป็นกิจกรรมพิเศษที่จะถูกจัดขึ้นที่บริเวณชั้น 2 ของอาคารศาลาไทย เพื่อเป็นการจับคู่การทำธุรกิจระหว่างนักลงชาวไทยและนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะมา พูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ รวมไปถึงปรึกษาเรื่องธุรกิจกันในวันพิเศษนี้

Business Matching หรือเรียกอีกอย่างว่า การจับคู่ธุรกิจ คือการหา partner ทางธุรกิจมาร่วมมือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่กำลังจะเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ ซึ่งเหมาะกับผู้ที่จะลงทุนธุรกิจในประเทศนั้นๆเลย เพราะ Business Matching นี้หมายรวมถึง การหาคู่ค้าในหลายด้านขึ้นอยู่กับว่านักลุงทุนอยู่ในส่วนไหนของสายต้นน้ำ-ปลายน้ำ นักธุรกิจนั้นอาจกำลังมองหา partner ที่เป็น Suppliers, Agents, Distributors, Service Providers หรือ buyers ก็ได้ บางครั้งการจับคู่ทางธุรกิจยังหมายรวมไปถึงการหาแฟรนไชส์ หาผู้ร่วมวางแผนธุรกิจ และอื่นๆได้อีกด้วย


ประเภทสินค้าที่เข้าร่วม Business Matching

  • กลุ่มสินค้า Automobile & Vehicle, Parts & Accessories จำนวน 2 บริษัท
  • กลุ่มสินค้า Renewable Energy จำนวน 1 บริษัท
  • กลุ่มสินค้า Beauty & Cosmetic จำนวน 7 บริษัท
  • กลุ่มสินค้า Food & Beverages จำนวน 6 บริษัท

Download here